Thu hồi đất nông nghiệp

Cơ chế hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp

Cơ chế hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp

Hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước trợ giúp cho người có đất thu hồi để ổn định đời sống, sản xuất và phát triển. Vậy khi Nhà nước thực hiện thu hồi đất nông nghiệp mức hỗ trợ sẽ là bao nhiêu? Pháp luật quy định như thế nào […]