Thu hồi

ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CƯỠNG CHẾ THU HỒI ĐẤT

ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CƯỠNG CHẾ THU HỒI ĐẤT

Cưỡng chế thu hồi đất là biện pháp cuối cùng của Nhà nước nhằm buộc người dân thực hiện quyết định thu hồi do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành. Vậy khi nào thì thực hiện cưỡng chế, trình tự thủ tục cưỡng chế thu hồi đất như thế nào? Luật Hùng […]

Những trường hợp thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp

Những trường hợp thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp

Luật đất đai quy định rất chặt chẽ các trường hợp đủ điều kiện thì mới được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tuy nhiên không phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất mặc nhiên yên tâm được thực hiện các quyền sử dụng...

CÁC TRƯỜNG HỢP THU HỒI ĐẤT VÀ TRÌNH TỰ KHI CÓ QUYẾT ĐỊNH THU HỒI

CÁC TRƯỜNG HỢP THU HỒI ĐẤT VÀ TRÌNH TỰ KHI CÓ QUYẾT ĐỊNH THU HỒI

Đất đai là tư liệu sản xuất đặc biệt thuộc quyền sở hữu toàn dân mà Nhà nước là đại diện chủ sở hữu. Nhà nước có quyền trao quyền sử dụng đất đồng thời cũng có quyền thu hồi đất. Vậy trong trường hợp nào thì đất nằm trong diện bị thu hồi, trình […]