tiền lương

Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 4/2022

Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 4/2022

Trong tháng 4/2022, nhiều chính sách mới về tiền lương bắt đầu có hiệu lực thi hành, cụ thể như sau: 1. Lương công chức quản lý thị trường cao nhất gần 12 triệu đồng/tháng Từ ngày 01/4/2022, Thông tư 02/2022/TT-BTC quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp...

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TIỀN LƯƠNG

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ TIỀN LƯƠNG

Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận. Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Bài viết này sẽ chia sẻ đến bạn đọc các...