Trách nhiệm liên đới của vợ chồng

NHỮNG TRƯỜNG HỢP VỢ HOẶC CHỒNG KHÔNG PHẢI LIÊN ĐỚI TRẢ NỢ

NHỮNG TRƯỜNG HỢP VỢ HOẶC CHỒNG KHÔNG PHẢI LIÊN ĐỚI TRẢ NỢ

Rất nhiều trường hợp mâu thuẫn trong gia đình liên quan đến chuyện tiền nong. Bất kể trong thời kỳ hôn nhân hay đã ly hôn, xung đột thường xảy ra khi những khoản chi tiêu, vay mượn không rõ ràng gữa vợ và chồng. Nhiều người nghĩ rằng, chỉ cần là vợ chồng thì […]