tranh chấp đất đai

Giải quyết tranh chấp đất đai khi không có Sổ đỏ

Giải quyết tranh chấp đất đai khi không có Sổ đỏ

Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai. Sổ đỏ là một tên gọi tắt của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà người dân thường gọi. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền...