05 trường hợp không được bồi thường tiền bảo hiểm nhân thọ từ năm 2023

Luật Hùng Phúc 6 lượt xem Quy định mới, Tin tức

Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc Hội đã đưa ra quy định mới về 05 trường hợp doanh nghiệp bảo hiểm không phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm nhân thọ, áp dụng từ 01/01/2023.

bao hiem nhan tho

1. 05 trường hợp không được bồi thường tiền bảo hiểm nhân thọ

Căn cứ Khoản 1 Điều 40 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2023, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài không phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm trong trường hợp sau đây:

  • Thứ nhất, người được bảo hiểm chết do tự tử trong thời hạn 02 năm kể từ ngày nộp khoản phí bảo hiểm đầu tiên hoặc kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm khôi phục hiệu lực

Do đó, đối với trường hợp người được bảo hiểm chết do tự tử sau 02 năm kể từ ngày nộp khoản phí bảo hiểm đầu tiên hoặc kể từ ngày hợp đồng bảo hiểm khôi phục hiệu lực thì doanh nghiệp bảo hiểm vẫn phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm nhân thọ.

  • Thứ hai, người được bảo hiểm chết do lỗi cố ý của bên mua bảo hiểm hoặc lỗi cố ý của người thụ hưởng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này;
  • Thứ ba, người được bảo hiểm bị thương tật vĩnh viễn do lỗi cố ý của chính bản thân người được bảo hiểm hoặc bên mua bảo hiểm hoặc người thụ hưởng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này;
  • Thứ tư, người được bảo hiểm chết do bị thi hành án tử hình;
  • Thứ năm, trường hợp khác theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Đây là quy định mới so với Luật kinh doanh bảo hiểm hiện hành. Các bên khi tham gia bảo hiểm cần thỏa thuận rõ ràng về các trường hợp không bồi thường, không trả bảo hiểm nhân thọ ngoại trừ các trường hợp được luật định. Người dân khi tham gia bảo hiểm cần tìm hiểu và đọc kỹ các bản hợp đồng trước khi giao kết để đảm bảo quyền lợi của mình.

2. Một số lưu ý khác về bồi thường, trả bảo hiểm nhân thọ

Khoản 2 điều 40 Luật kinh doanh bảo hiểm cũng quy định, đối với trường hợp có nhiều người thụ hưởng, nếu một hoặc một số người thụ hưởng cố ý gây ra cái chết hay thương tật vĩnh viễn cho người được bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài vẫn phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm cho những người thụ hưởng khác theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Căn cứ khoản 3 Điều 40 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, đối với 05 trường hợp không bồi thường, trả tiền bảo hiểm nhân thọ nêu trên, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài phải trả cho bên mua bảo hiểm giá trị hoàn lại của hợp đồng bảo hiểm hoặc toàn bộ số phí bảo hiểm đã đóng sau khi trừ các chi phí hợp lý (nếu có) theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 40 Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022.

Nếu bên mua bảo hiểm chết thì số tiền trả lại được giải quyết theo quy định của pháp luật về thừa kế.

Mọi thắc mắc cần giải đáp, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0979 80 1111 để được tư vấn chi tiết!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.