3 CÁCH ĐƠN GIẢN KIỂM TRA THÔNG TIN QUY HOẠCH CỦA THỬA ĐẤT

Hùng Phúc VP Luật sư 11 lượt xem Đất đai, Tin tức

Luật đất đai quy định điều kiện thực hiện giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất (Khoản 1 Điều 188 Luật đất đai 2013) trong đó có quy định điều kiện đất không nằm trong quy hoạch. Vậy làm sao để kiểm tra được thông tin quy hoạch, thửa đất đó có nằm trong quy hoạch hay không? VPLS Hùng Phúc hướng dẫn khách hàng 3 cách đơn giản kiểm tra thông tin quy hoạch như sau:

Cách thứ nhất: Người dân có thể kiểm tra thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Theo đó, thông tin quy hoạch sẽ được ký hiệu bằng nét gạch đứt bên cạnh thông tin thửa đất. Cách này sẽ nhanh chóng, không mất thời gian, tuy nhiên có những hạn chế sau:

  • Thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thể là thông tin đã cũ, sổ cấp lâu chưa cập nhật.
  • Không phải cơ quan cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng sẽ có thông tin về quy hoạch. Bởi lẽ đây cũng không phải nội dung bắt buộc theo quy định Luật đất đai.

Cách thứ hai: Kiểm tra thông tin tại UBND xã, huyện nơi có thửa đất.

Căn cứ Khoản 2 Điều 48 Luật sửa đổi, bổ sung 37 Luật liên quan đến quy hoạch 2018, UBND cấp huyện có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch sử dụng đất cấp huyện tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của UBND cấp huyện; công bố công khai nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở UBND cấp xã.

Việc công bố công khai được thực hiện chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Vì vậy, tùy từng trường hợp mà người dân có thể đến trực tiếp trụ sở của UBND cấp huyện, xã để xem thông tin quy hoạch.

3 Cách Kiểm Tra Bản đồ Quy Hoạch

Cách thứ 3: Nộp phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai.

Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai tại Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai Sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 5 như sau:

“3. Các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực đất đai bao gồm:

a) Điều tra, đánh giá đất đai; cải tạo đất;
b) Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
c) Đo đạc, lập bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đăng ký, lập hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
d) Tư vấn xác định giá đất;
đ) Đấu giá quyền sử dụng đất;

e) Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
g) Cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai, thông tin về thị trường quyền sử dụng đất và thông tin khác về đất đai;”
Căn cứ theo quy định trên, Văn phòng đăng ký đất đai có nhiệm vụ đăng ký đất đai và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng, quản lý, cập nhật, chỉnh lý thống nhất hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai; thống kê, kiểm kê đất đai; cung cấp thông tin đất đai theo quy định cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, trong đó có dịch vụ công cung cấp thông tin, dữ liệu đất đai, thông tin về thị trường quyền sử dụng đất và thông tin khác về đất đai.

Mẫu phiếu sử dụng Mẫu số 01/PYC ban hành kèm theo Thông tư 34/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014.

Ngoài ra, người dân có thể thực hiện thao tác kiểm tra quy hoạch trên Website/ứng dụng kiểm tra thông tin quy hoạch đang được áp dụng tại 1 số thành phố lớn như:

 

Mọi thắc mắc cần giải đáp, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0979 80 1111 để được tư vấn chi tiết!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.