8 CÔNG VIỆC NHÂN SỰ, KẾ TOÁN PHẢI LÀM TRONG THÁNG 3/2020

Lượt xem: 578

8 CÔNG VIỆC NHÂN SỰ, KẾ TOÁN PHẢI LÀM TRONG THÁNG 3/2020

Để tránh những rủi ro pháp lý thì nhân sự và kế toán cần lưu ý 8 điểm sau trong tháng 03/2020:

1. Thông báo tình hình biến động lao động tháng 02/2020 (nếu có)

– Nếu trong tháng có sự biến động (tăng / giảm) về số lượng người lao động làm việc thì trước ngày 03 của tháng liền kề, doanh nghiệp có trách nhiệm gửi Thông báo về tình hình biến động lao động làm việc tại đơn vị (Mẫu số 29 ban hành kèm theo Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH) về Trung tâm dịch vụ việc làm nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

–  Căn cứ pháp lý: Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015.

– Thời hạn thực hiện: Trước ngày 03/3/2020

2. Nộp tờ khai thuế Giá trị gia tăng tháng 02/2020

– Hàng tháng, doanh nghiệp có tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề trên 50 tỷ đồng thì phải nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng của tháng đó, chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng liền sau.

– Căn cứ pháp lý: Điều 15 Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 và Điểm a Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013.

– Thời hạn thực hiện: Chậm nhất là ngày 20/3/2020

3. Nộp tờ khai thuế Thu nhập cá nhân tháng 02/2020

– Trong tháng, nếu doanh nghiệp có khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì phải thực hiện nộp hồ sơ khai thuế TNCN tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp, chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng liền sau.

-Lưu ý: Nếu trong tháng doanh nghiệp không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không phải kê khai tháng đó.

– Căn cứ pháp lý: Điểm a Khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013.

– Thời hạn thực hiện: Chậm nhất là ngày 20/3/2020

4. Nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 02/2020

– Thời hạn: Chậm nhất là ngày 20/3/2019

– Căn cứ pháp lý: Điều 27 của Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014.

Hàng tháng, doanh nghiệp sẽ thực hiện việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (kể cả khi trong kỳ không sử dụng hóa đơn) chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo.

Doanh nghiệp thuộc diện nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng là:

– Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in có hành vi vi phạm về hóa đơn bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế, gian lận thuế.

– Doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế thuộc diện mua hóa đơn của cơ quan thuế.

Lưu ý: Việc báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng được thực hiện trong thời gian 12 tháng kể từ ngày thành lập hoặc kể từ ngày chuyển sang diện mua hóa đơn của cơ quan thuế.

5. Nộp hồ sơ quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2019

– Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính (đối với các doanh nghiệp lựa chọn kỳ kế toán khác năm dương lịch), doanh nghiệp phải nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đến Chi cục Thuế quản lý trực tiếp.

– Căn cứ pháp lý: Theo điểm d khoản 1 điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC

– Thời hạn thực hiện: Chậm nhất ngày 31/3/2020

6. Khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2019

– Chậm nhất là ngày thứ 90 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch (năm tính thuế), doanh nghiệp phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân dù phát sinh hay không phát sinh khấu trừ thuế trong năm và quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền.

– Trường hợp doanh nghiệp không phát sinh trả thu nhập từ tiền lương, tiền công trong thì không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Thời hạn thực hiện: Chậm nhất ngày 31/3/2020

7. Trích nộp tiền Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp của tháng 03/2020

– Hàng tháng, doanh nghiệp sẽ trích tiền đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN trên quỹ tiền lương tháng của những người lao động tham gia BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, đồng thời trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN của từng người lao động theo mức quy định để nộp cho cơ quan BHXH cấp huyện nơi doanh nghiệp đặt trụ sở, chi nhánh của doanh nghiệp sẽ đóng tại cơ quan BHXH nơi chi nhánh hoạt động hoặc tại công ty chủ quản của chi nhánh.

–  Căn cứ pháp lý: Điều 7 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017.

Thời hạn thực hiện: Chậm nhất ngày 31/3/2020

8. Trích nộp Kinh phí Công đoàn của tháng 3/2020

– Hàng tháng, khi doanh nghiệp đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động thì đồng thời cũng phải đóng kinh phí Công đoàn.

– Mức đóng kinh phí Công đoàn là 2% của quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cho NLĐ, đóng cùng thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho NLĐ.

– Đây là nghĩa vụ của doanh nghiệp, không phân biệt là doanh nghiệp đã có hay chưa có tổ chức Công đoàn.

Luatthungphuc.vn

Mọi thắc mắc cần giải đáp, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0979 80 1111 để được tư vấn chi tiết!

Bình luận

Bài viết mới nhất

Có thể bạn quan tâm