Cấp Giấy phép xây dựng các công trình trong KCN đối với các công trình từ cấp 3 trở xuống

Lượt xem: 940

Luật Hùng Phúc gửi tới các bạn thủ tục Cấp Giấy phép xây dựng các công trình trong KCN đối với các công trình từ cấp 3 trở xuống.

Trình tự thực hiện

 

1. Trường hợp cấp mới giấy phép xây dựng trong Khu công nghiệp

Bước 1: Nhà đầu tư xin thỏa thuận tổng mặt bằng tại Sở Xây dựng (không có quy định của Trung ương, thực hiện theo Quyết định số 01/2016/QĐ- UBND tỉnh ban hành quy định quản lý quy hoạch kiến trúc trên địa bàn tỉnh).

Bước 2: Nhà đầu tư thực hiện thẩm định thiết kế cơ sở tại Ban Quản lý KCN (cụ thể tại mục 1).

Bước 3: Nhà đầu tư thực hiện thẩm định thiết kế kỹ thuật tại Sở Xây dựng.

Bước 4: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng tại Bộ phận Một của – Ban Quản lý các KCN.

Bước 5: Ban Quản lý các KCN xem xét, cấp giấy phép xây dựng cho nhà đầu tư trong trường hợp đủ điều kiện sau không quá 30 ngày làm việc.

Trường hợp không đủ điều kiện, Ban Quản lý các KCN có văn bản phúc đáp sau 07 ngày làm việc.

 Bước 6: Nhà đầu tư xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả tại Bộ phận Một cửa – Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc.

2. Cấp Giấy phép xây dựng trong Khu công nghiệp (trường hợp sửa chữa, cải tạo)

Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng tại Bộ phận Một của – Ban Quản lý các KCN.

Bước 2: Ban Quản lý các KCN xem xét, cấp giấy phép xây dựng cho nhà đầu tư trong trường hợp đủ điều kiện sau không quá 30 ngày làm việc.

Trường hợp không đủ điều kiện, Ban Quản lý các KCN có văn bản phúc đáp sau 07 ngày làm việc.

 Bước 3: Nhà đầu tư xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả tại Bộ phận Một cửa – Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc.

3Cấp Giấy phép xây dựng trong Khu công nghiệp (trường hợp điều chỉnh)

Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng tại Bộ phận Một của – Ban Quản lý các KCN.

Bước 2: Ban Quản lý các KCN xem xét, cấp giấy phép xây dựng cho nhà đầu tư trong trường hợp đủ điều kiện sau không quá 30 ngày làm việc.

Trường hợp không đủ điều kiện, Ban Quản lý các KCN có văn bản phúc đáp sau 07 ngày làm việc.

 Bước 3: Nhà đầu tư xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả tại Bộ phận Một cửa – Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc.

4. Gia hạn Giấy phép xây dựng trong Khu công nghiệp

Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng tại Bộ phận Một của – Ban Quản lý các KCN.

Bước 2: Ban Quản lý các KCN xem xét, cấp giấy phép xây dựng cho nhà đầu tư trong trường hợp đủ điều kiện sau không quá 5 ngày làm việc.

Bước 3: Nhà đầu tư xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả tại Bộ phận Một cửa – Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc.

5. Cấp lại Giấy phép xây dựng trong Khu công nghiệp

Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xây dựng tại Bộ phận Một của – Ban Quản lý các KCN.

Bước 2: Ban Quản lý các KCN xem xét, cấp giấy phép xây dựng cho nhà đầu tư trong trường hợp đủ điều kiện sau không quá 5 ngày làm việc.

Bước 3: Nhà đầu tư xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả tại Bộ phận Một cửa – Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc.

Cách thức thực hiện

Thực hiện tại Bộ phận Một cửa – Ban Quản lý các KCN Vĩnh Phúc.

Thành phần, số lượng hồ sơ

 

1. Trường hợp cấp mới giấy phép xây dựng trong Khu công nghiệp

– Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (mẫu);

– Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

– Bản sao quyết định phê duyệt dự án, quyết định đầu tư;

– 02 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng; bao gồm Bản vẽ thiết kế của từng công trình đề nghị cấp giấy phép xây dựng,

– Văn bản thẩm định thiết kế đối với công trình có yêu cầu do cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.

– Thiết kế xây dựng công trình phải được thẩm định, phê duyệt theo quy định tại Điều 82 của Luật Xây dựng.

– Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế xây dựng, kèm theo bản sao chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm, chủ trì thiết kế…

2. Cấp Giấy phép xây dựng trong Khu công nghiệp (trường hợp sửa chữa, cải tạo)

– Đơn đề nghị cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình (mẫu)

– Giấy phép xây dựng gốc

– Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh về quyền sở hữu, quản lý, sử dụng công trình, nhà ở theo quy định của pháp luật.

– Bản vẽ, ảnh chụp hiện trạng của bộ phận, hạng mục công trình, nhà ở riêng lẻ đề nghị được cải tạo.

– 02 bộ bản vẽ thiết kế xây dựng; bao gồm Bản vẽ thiết kế của từng công trình đề nghị sửa chữa, cải tạo.

3Cấp Giấy phép xây dựng trong Khu công nghiệp (trường hợp điều chỉnh)

– Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng (mẫu);

– Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;

– 02 Bản vẽ thiết kế liên quan đến phần điều chỉnh so với thiết kế đã được cấp giấy phép xây dựng;

– Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế điều chỉnh của chủ đầu tư, trong đó phải có nội dung về bảo đảm an toàn chịu lực, an toàn phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường.

4. Gia hạn Giấy phép xây dựng trong Khu công nghiệp

– Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng (mẫu);

– Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.

5. Cấp lại Giấy phép xây dựng trong Khu công nghiệp

– Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng (mẫu);

 Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp đối với trường hợp giấy phép xây dựng bị rách, nát.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Thời hạn giải quyết – 30 ngày đối với thủ tục cấp mới Giấy phép xây dựng; cấp Giấy phép xây dựng trường hợp sửa chữa, cải tạo và thủ tục cấp Giấy phép xây dựng trường hợp điều chỉnh; – 05 ngày đối với thủ tục gia hạn Giấy phép xây dựng và thủ tục cấp lại Giấy phép xây dựng.
Cơ quan thực hiện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các KCN Vĩnh Phúc.
Đối tượng thực hiện Tổ chức/cá nhân
Kết quả thực hiện Giấy phép xây dựng
Lệ phí Không có
Yêu cầu thực hiện Khi nộp hồ sơ và nhận kết quả, người làm thủ tục phải xuất trình Giấy CMND hoặc các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác, Giấy biên nhận hồ sơ (đối với trường hợp đến nhận kết quả) hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.
Căn cứ pháp lý – Luật Xây dựng năm 2014;

– Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

 

Mọi thắc mắc cần giải đáp, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0979 80 1111 để được tư vấn chi tiết!

Bình luận

Bài viết mới nhất

Có thể bạn quan tâm