CẤP LẠI TRANG BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN DO BỊ MẤT VÀ ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Lượt xem: 4804

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một giấy tờ rất quan trọng đối với các cá nhân, hộ gia đình có quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở. Trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giấy tờ không thể tách rời với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do đó, khi làm mất trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, người sử dụng đất cần phải thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật mới có thể thực hiện tiếp các quyền của người sử dụng đất (quyền chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất…..).

CẤP LẠI TRANG BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN DO BỊ MẤT VÀ ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

I. Thủ tục cấp lại trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do bị mất

 1. Trình tự thực hiện

– Hộ gia đình và cá nhân, cộng đồng dân cư phải khai báo với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất về việc bị mất trang bổ sung Giấy chứng nhận (sau đây gọi là trang bổ sung). Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm niêm yết thông báo mất trang bổ sung tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp mất trang bổ sung do thiên tai, hỏa hoạn.

– Sau 15 ngày kể từ ngày niêm yết thông báo mất trang bổ sung tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, người bị mất trang bổ sung nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại trang bổ sung tại Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu.

 1. Thành phần hồ sơ

Thành phần hồ sơ bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;

– Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất trang bổ sung trong thời gian 15 ngày;

– Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc thiên tai, hỏa hoạn đối với trường hợp mất trang bổ sung do thiên tai, hỏa hoạn;

– Giấy chứng nhận (bản gốc).

      3. Thời hạn giải quyết
– Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

– Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn – thì thời gian thực hiện là 45 ngày làm việc.

– Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.

 1. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

– Trang bổ sung Giấy chứng nhận (có kèm theo Giấy chứng nhận đã cấp).

– Quyết định huỷ trang bổ sung Giấy chứng nhận đã bị mất.

II. Thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

     1.Trình tự thực hiện thủ tục

– Người sử dụng đất nộp hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

– Cơ quan đăng ký tiếp nhận hồ sơ và trao trả giấy hẹn cho người nộp hồ sơ.

 1. Thành phần hồ sơ

– Phiếu yêu cầu đăng ký thế chấp (Mẫu số 01/ĐKTC);

– Hợp đồng thế chấp có công chứng/ chứng thực;

– Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;

– Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là người được ủy quyền.

 1. Thời hạn và kết quả giải quyết hồ sơ

– Thời hạn giải quyết hồ sơ: không quá 03 ngày;

– Kết quả:

Người nộp hồ sơ nhận kết quả tại Bộ phận một cửa Trung tâm hành chính công cấp huyện. Kết quả giải quyết thủ tục gồm:

+ Đơn yêu cầu đăng ký có chứng nhận của Văn phòng đăng ký QSD đất (01 bản chính);

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ghi nội dung đăng ký thế chấp

III. Căn cứ pháp lý

–  Luật Đất đai 2013;

– Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

– Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

– Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính;

– Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

– Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

– Thông tư 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 củ Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của nghị định số 43/2014/NĐ-CP và nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của chính phủ;

luathungphuc.vn

Mọi thắc mắc cần giải đáp, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0979 80 1111 để được tư vấn chi tiết!

Bình luận (2)

 • Dương Hoàng Dương Hoàng Trả lời

  Đơn xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc tra bổ sung dùng chung 1 mẫu đơn 10/ĐK phải không ạ ? Hay khi mình muốn cấp lại trang bổ sung thì sửa lại tiêu đề đơn là Đơn xin cấp lại trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

  • Hùng Phúc VP Luật sư Hùng Phúc VP Luật sư Trả lời

   Chào bạn. Theo quy đinh cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay trang bổ sung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đều sử dụng mẫu 10/ĐK (Ban hành kèm theo thông tư số 24/2014/TT-BTNMT) và không có yêu cầu bắt buộc phải sửa lại tiêu đề đơn. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính có thể có sự sử dụng linh hoạt mẫu đơn tại địa phương. Bạn có thể liên hệ với cán bộ tiếp nhận, xử lý hồ sơ để được giải đáp cụ thể nhé. Mọi thắc mắc thêm bạn có thể liên hệ Luật sư qua hotline: 0979 80 1111 để được tư vấn. Cảm ơn bạn!

Bài viết mới nhất

Có thể bạn quan tâm