Cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền tác giả?

Quyền tác giả là quyền sở hữu của cá nhân, pháp nhân đối với các tác phẩm mà mình sáng tác, sở hữu. Đây cũng là công cụ để nhà nước bảo vệ quyền lợi cho tác giả. Vậy cơ quan nào có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền tác giả và quyền liên quan?

thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền tác giả
Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền tác giả

Theo Điều 51 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Điều 39 Nghị định số 100/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan quy định :

– Việc cấp, cấp lại, đổi, hủy bỏ, hiệu lực Giấy chứng nhận đăng kí quyền tác giả. Giấy chứng nhận đăng kí quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng kí quyền liên quan thuộc thẩm quyền của Cục Bản quyền tác giả Văn học-Nghệ thuật

+ Tác giả, chủ sở hữu có muốn xin cấp lại hoặc đổi Giấy chứng nhận đăng kí quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng kí quyền liên quan thì cần nộp đơn, trong đơn có nêu rõ lí do và nộp bản hồ sơ hồ sơ giống như hồ sơ đăng kí quyền tác giả, quyền liên quan ban đầu.

+ Cục Bản quyền tác giả Văn học- Nghệ thuật sẽ xem xét và cấp lại Giấy chứng nhận đăng kí quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng kí quyền liên quan trong trường hợp Giấy chứng nhận quyền tác giả và Giấy chứng nhận quyền liên quan bị mất; đổi Giấy chứng nhận đăng kí quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng kí quyền liên quan trong trường hợp bị rách, nát, hư hỏng hoặc có sự thay đổi về chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan.

+ Việc hủy bỏ Giấy chứng nhận đăng kí quyền liên quan, Giấy chúng nhận đăng kí quyền liên quan sẽ được Cục Bản quyền tác giả Văn học- Nghệ thuật thực hiện trong các trường hợp:  người đã được cấp Giấy chứng nhận đăng kí quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng kí quyền liên quan không phải là tác giả, chủ sở hữu và những đối tượng đã đăng kí không thuộc đối tượng bảo hộ theo quy đinh của pháp luật.

– Sở Văn hóa- Thông tin sẽ là cơ quan tiếp nhận đơn đăng kí, cấp lại, đổi Giấy chứng nhận đăng kí quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng kí quyền  liên quan theo quy định của pháp luật, sau đó Sở Văn hóa-Thông tin sẽ chuyển lên Cục Bản quyền tác giả Văn học-Nghệ thuật xem xét, giải quyết.

Sở Văn hóa-Thông tin có trách nhiệm cho tổ chức, cá nhân nộp ngay sau khi nhận được kết quả xem xét, giải quyết của Cục bản quyền tác giả Văn học- Nghệ thuật.

–    Tổ chức, cá nhân phải hoàn thành nghĩa vụ nộp phí, lệ phí theo quy định pháp luật khi tiến hành thủ tục liên quan tới quyền tác giả, quyền liên quan cho Cục Bản quyền tác giả Văn học- Nghệ thuật.

–    Việc ban hành các mẫu đơn đăng kí, Giấy chứng nhận đăng kí quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng kí quyền liên quan thuộc thẩm quyền của Bộ Văn hóa-Thông tin.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết. Mọi thắc mắc cần giải đáp vui lòng liên hệ Hotline: 0982 466 166 để được tư vấn trực tiếp và chuyên sâu.

Mọi thắc mắc cần giải đáp, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0979 80 1111 để được tư vấn chi tiết!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.