Dịch vụ luật sư

Luật sư tư vấn pháp luật Đầu tư – Doanh nghiệp

Luật sư tư vấn pháp luật Đầu tư – Doanh nghiệp

1. Các hình thức tư vấn pháp luật Đầu tư – Doanh nghiệp của Công ty Luật Hùng Phúc: – Tư vấn qua điện thoại: Đây là hình thức mà quý khách hàng tại Vĩnh Phúc nói riêng và trên toàn quốc nói chung có thể liên hệ để được tư vấn pháp luật doanh nghiệp trực tuyến....

Dịch vụ pháp lý về mua bán sáp nhập doanh nghiệp

Dịch vụ pháp lý về mua bán sáp nhập doanh nghiệp

Một hoặc một số công ty có thể sáp nhập vào một công ty khác bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập. 1. Thủ tục mua bán sáp […]