Tổ chức lại, giải thể, phá sản doanh nghiệp

Trong trường hợp nào doanh nghiệp được miễn nộp lệ phí phá sản?

Trong trường hợp một doanh nghiệp đối mặt với vấn đề tài chính và không...

Phá sản là gì? Quy định về mở thủ tục phá sản

1. Phá sản là gì? Theo khoản 2 Điều 4 Luật Phá sản 2014, phá sản...

Sự khác nhau giữa chia và tách doanh nghiệp

Giữa hai hình thức chia doanh nghiệp và tách doanh nghiệp, mỗi một hình thức...

Quy định về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp năm 2022

Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là một hình thức tổ chức lại doanh nghiệp nhằm...

CÁC TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP CHẤM DỨT TỒN TẠI

Trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh, vì nhiều lý do khác nhau...

CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DOANH NGHIỆP

Từ khi thành lập đến khi đi vào hoạt động hoặc thậm chí chấm dứt...

CHIA TÁCH DOANH NGHIỆP VÀ CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ LIÊN QUAN

Khi một doanh nghiệp hoạt động quy mô lớn rất dễ dẫn đến tình trạng...

TÁCH DOANH NGHIỆP NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Tách doanh nghiệp là việc công ty có thể tách ra bằng cách chuyển một...

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY TNHH MTV

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ...

.
.
.
.