Xây dựng chuồng trại trên đất nông nghiệp có phải đăng ký biến động?

Luật Hùng Phúc 12 lượt xem Đất đai

Xây dựng chuồng trại trên đất nông nghiệp có phải đăng ký biến động? Cùng Luật Hùng Phúc giải đáp thắc mắc của bà con chăn nuôi trong bài viết dưới đây:

Căn cứ chuyển mục đích sử dụng đất.

Những trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép cơ quan Nhà nước.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 57 Luật đất đai năm 2013 quy định các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

 • Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối
 • Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;
 • Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;
 • Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;
 • Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;
 • Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;
 • Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất

Như vậy, nếu chuyển mục đích trong các trường hợp trên thì phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải thực hiện việc đăng ký biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện nơi có đất.

Xây Dựng Chuồng Trại Trên đất Nông Nghiệp

Những trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan Nhà nước.

Khoản 2 Điều 5 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT hướng dẫn mới nhất về những trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước như sau:

 • Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác gồm: đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm;
 • Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm;
 • Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm;
 • Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở;
 • Chuyển đất thương mại, dịch vụ sang các loại đất khác thuộc đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất xây dựng công trình sự nghiệp.

Đối với các trường hợp này khi chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động. Như vậy, khi xây dựng chồng trại trên đất nông nghiệp thì không phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhưng bạn phải thực hiện việc đăng ký biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện nơi có đất.

Việc đăng ký biến động mục đích để cơ quan nhà nước nắm bắt và quản lý việc sử dụng quỹ đất được chính xác, hướng tới xây dựng quy hoach, kế hoạch của địa phương đó được chính xác, khách quan.

Công ty Luật TNHH Hùng Phúc

Mọi thắc mắc cần giải đáp, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0979 80 1111 để được tư vấn chi tiết!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.