Hướng dẫn chi tiết thủ tục yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai

Luật Hùng Phúc 15 lượt xem Các thủ tục hành chính về đất đai, Đất đai

Yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai là thủ tục quan trọng để hạn chế những rủi ro khi mua bán, chuyển nhượng đất đai. Tuy nhiên nhiều người vẫn chưa nắm được trình tự thủ tục yêu cầu cung cấp thông tin đất đai. Luật Hùng Phúc sẽ hướng dẫn chi tiết thủ tục yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai

Cung Cap Du Lieu Dat Dai

 

1. Trình tự thực hiện yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai

– Trước khi thực hiện quyền của người sử dụng đất, người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công thuộc UBND cấp huyện để được cung cấp thông tin về thửa đất sẽ thực hiện quyền theo nhu cầu

– Thời gian nhận hồ sơ vào các ngày làm việc trong tuần

– Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ địa chính, cung cấp thông tin về thửa đất theo yêu cầu.

– Trường hợp nếu thông tin về thửa đất (số tờ, số thửa, diện tích thửa đất) có thay đổi so với giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất của người sử dụng đất thì đề nghị người sử dụng đất làm hồ sơ đăng ký biến động hoặc cấp đổi lại Giấy chứng nhận (nếu có nhu cầu) trước khi thực hiện quyền.

2. Cách thức thực hiện yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai

Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

Thành phần, số lượng hồ sơ

 Thành phần hồ sơ bao gồm:

– Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin hoặc đơn yêu cầu cung cấp thông tin

Số lượng hồ sơ: 1 bộ

Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc

3. Đối tượng thực hiện thủ tục yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai

Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

4. Cơ quan thực hiện thủ tục yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

– Cơ quan được ủy quyền: không

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

– Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp xã nơi có đất.

5. Kết quả thực hiện thủ tục yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai

  • Văn bản cung cấp thông tin về thửa đất

6. Phí và chi phí phải trả cho việc cung cấp dữ liệu đất đai

Theo khoản 1 Điều 16 Thông tư 34/2014/TT-BTNMT quy định về phí và các chi phí phải trả để được cung cấp dữ liệu đất đai bao gồm:

– Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai;

– Chi phí in ấn, sao chụp hồ sơ, tài liệu;

– Chi phí gửi tài liệu (nếu có).

Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để trình Hội đồng nhân dân thông qua mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai. Vì vậy ở mỗi nơi có sẽ những mức phí khác nhau.

Luathungphuc.vn

Mọi thắc mắc cần giải đáp, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0979 80 1111 để được tư vấn chi tiết!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.