Hướng dẫn đăng ký mã số thuế online

Lượt xem: 4093

Trong bài viết dưới đây Luật Hùng Phúc sẽ hướng dẫn cách đăng ký mã số thuế online nhanh chóng và thuận tiện nhất hiện nay.

1. Mã số thuế là gì?

Mã số thuế (MST) là một dãy gồm 10 hoặc 13 số được cơ quan có thẩm quyền cấp cho người thực hiện đăng ký thuế trước khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc khi có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách  nhà nước.

2. Đối tượng phải đăng ký mã số thuế

Tại khoản 1 Điều 30 Luật Quản lý thuế 2019 quy định người nộp thuế phải thực hiện đăng ký thuế và được cơ quan thuế cấp mã số thuế trước khi bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc có phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Đối tượng đăng ký thuế bao gồm:

– Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký thuế theo cơ chế một cửa liên thông cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan;

– Tổ chức, cá nhân không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản 1 Điều 30 Luật Quản lý thuế 2019 thực hiện đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

3. Các loại đăng ký thuế

Tại khoản 4 Điều 30 Luật Quản lý thuế 2019 quy định về việc đăng ký thuế bao gồm:

– Đăng ký thuế lần đầu;

– Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế;

– Thông báo khi tạm ngừng hoạt động, kinh doanh;

– Chấm dứt hiệu lực mã số thuế;

– Khôi phục mã số thuế.

4. Hồ sơ đăng ký thuế

Tại Điều 31 Luật Quản lý thuế 2019 quy định về hồ sơ đăng ký thuế lần đầu như sau:

– Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh thì hồ sơ đăng ký thuế là hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

– Người nộp thuế là tổ chức đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì hồ sơ đăng ký thuế bao gồm:

+ Tờ khai đăng ký thuế;

+ Bản sao giấy phép thành lập và hoạt động, quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ tương đương khác do cơ quan có thẩm quyền cấp phép còn hiệu lực;

+ Các giấy tờ khác có liên quan.

– Người nộp thuế là hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì hồ sơ đăng ký thuế bao gồm:

+ Tờ khai đăng ký thuế hoặc tờ khai thuế;

+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân, bản sao thẻ căn cước công dân hoặc bản sao hộ chiếu;

+ Các giấy tờ khác có liên quan.

– Việc kết nối thông tin giữa cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan thuế để nhận hồ sơ đăng ký thuế và cấp mã số thuế theo cơ chế một cửa liên thông qua cổng thông tin điện tử được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

5. Hướng dẫn đăng ký mã số thuế online

5.1. Hướng dẫn đăng ký mã số thuế online đối với hộ gia đình, cá nhân

Bước 1: Truy cập vào đường link chọn mục Đăng ký thuế lần đầu

Bước 2: Chọn đối tượng “Hộ kinh doanh – cá nhân”

Bước 3: Chọn mục “Đăng ký thuế lần đầu” và chọn “Kê khai nộp hồ sơ”

Bước 4: Chọn “Đối tượng tương ứng” sau đó chọn “Tiếp tục”

Bước 5: Điền thông tin tương ứng và chọn “Tiếp tục”

Lưu ý: Nội dung (*) là nội dung buộc điền

Trường hợp chọn sai đối tượng có thể chọn “Quay lại” để chọn lại đối tượng tương ứng

Bước 6: Điền tờ khai tương ứng

Bước 7: Sau khi điền xong tờ khai chọn 01 trong 03 Mục sau để hoàn thành.

5.2. Hướng dẫn đăng ký mã số thuế online đối với tổ chức

Bước 1: Truy cập vào đường link chọn mục Đăng ký thuế lần đầu

Bước 2: Chọn đối tượng “Tổ chức”

Bước 3: Chọn mục “Đăng ký thuế lần đầu” và chọn “Kê khai nộp hồ sơ”

Bước 4: Chọn “Đối tượng tương ứng” sau đó chọn “Tiếp tục”

Bước 5: Điền thông tin tương ứng và chọn “Tiếp tục”

Lưu ý: Nội dung (*) là nội dung buộc điền

Trường hợp chọn sai đối tượng có thể chọn “Quay lại” để chọn lại đối tượng tương ứng

Bước 6: Điền tờ khai tương ứng

Bước 7: Sau khi điền xong tờ khai chọn 01 trong các Mục sau để hoàn thành.

Lưu ý: Thêm Phụ lục nếu có

Mọi thắc mắc cần giải đáp, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0979 80 1111 để được tư vấn chi tiết!

Bình luận

Bài viết mới nhất

Có thể bạn quan tâm