MỘT NGƯỜI CÓ THỂ LÀM GIÁM ĐỐC MẤY CÔNG TY?

Lượt xem: 5369
Giám đốc, Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp. Một người bình thường hoàn toàn có thể là người đại diện theo pháp luật của nhiều hơn một công ty. Hay nói một cách khác, một người hoàn toàn có thể làm Giám đốc của nhiều công ty.
1. Điều kiện và tiêu chuẩn làm Giám đốc
Điều 65 Luật Doanh nghiệp năm 2014 có quy định về tiêu chuẩn làm Giám đốc, Tổng giám đốc gồm những điều kiện sau:
– Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
– Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty, nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.
– Đối với công ty con của công ty có phần vốn góp, cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện nêu trên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty mẹ và người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty đó.
Unnamed
2. Một người có thế làm Giám đốc của mấy công ty?
Theo quy định tại Điều 65 Luật Doanh nghiệp năm 2014 chỉ quy định về điều kiện, tiêu chuẩn làm Giám đốc mà không có quy định một người chỉ có thể được làm Giám đốc của một công ty.
Trước đây, Luật Doanh nghiệp năm 2005 có quy định Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của công ty không được đồng thời là Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác. Tuy nhiên hiện nay, Luật Doanh nghiệp năm 2014 đã không còn quy định như trên mà thay vào đó, có quy định cởi mở hơn: “Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có 1 hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật” (Khoản 2, Điều 13)
Từ những phân tích trên có thể hiểu rằng, một người có thể làm người đại diện theo pháp luật của nhiều công ty. Nói một cách khác là một người có thể làm Giám đốc của nhiều công ty.
Tuy nhiên vẫn có những trường hợp một người không thể làm Giám đốc của nhiều công ty. Cụ thể, Khoản 8 Điều 100 Luật Doanh nghiệp năm 2014 có quy định về tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc, Tổng giám đốc trong doanh nghiệp nhà nước: “Không được kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác.” Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Do đó cá nhân giữ chức vụ Giám đốc, Tổng giám đốc của doanh nghiệp nhà nước thì không được đồng thời làm Giám đốc, Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác.
Như vậy, Luật doanh nghiệp 2014 không giới hạn một người có thể làm Giám đốc, Tổng giám đốc bao nhiêu công ty. Cũng có nghĩa một cá nhân có thể đồng thời làm người đại diện theo pháp luật của nhiều công ty.  Cá nhân đáp ứng đủ tiêu chuẩn, không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật doanh nghiệp 2014; không phải là Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp nhà nước hoàn toàn có thể làm Giám đốc, Tổng giám đốc của nhiều công ty.
Luathungphuc.vn

Mọi thắc mắc cần giải đáp, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0979 80 1111 để được tư vấn chi tiết!

Bình luận

Bài viết mới nhất

Có thể bạn quan tâm