MỘT SỐ LƯU Ý KHI CHUYỂN GIAO QUYỀN SỞ HỮU GIỐNG CÂY TRỒNG

Giống cây trồng là gì?

Khi chuyển giao quyền sở hữu giống cây trồng cần lưu ý một số vấn đề sau:

 “ Giống cây trồng, chuyển giao quyền sở hữu giống cây trồng’’ là gì ?

Giống cây trồng là quần thể cây trồng thuộc cùng một cấp phân loại thực vật thấp nhất, đồng nhất về hình thái, ổn định qua các chu kỳ nhân giống, có thể nhận biết được bằng sự biểu hiện các tính trạng do kiểu gen hoặc sự phối hợp của các kiểu gen quy định và phân biệt được với bất kỳ quần thể cây trồng nào khác bằng sự biểu hiện của ít nhất một tính trạng có khả năng di truyền được.

Chuyển giao quyền sở hữu giống cây trồng là việc chủ bằng bảo hộ cho phép người khác thực hiện một hoặc một số hành vi thuộc quyền sử dụng đối với giống cây trồng của mình.

Quyền đối với giống cây trồng được xác lập trên cơ sở quyết định cấp Bằng bảo hộ giống cây trồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Các vấn đề cần lưu ý khi chuyển giao giống cây trồng:

– Việc chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng phải được thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản. Nội dung của hợp đồng được bảo hộ bao gồm:

+ Tên và địa chỉ đầy đủ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền;

+ Căn cứ chuyển giao quyền sử dụng;

+ Phạm vi chuyển giao, gồm giới hạn quyền sử dụng, giới hạn lãnh thổ;

+ Thời hạn hợp đồng;

+ Giá chuyển giao quyền sử dụng;

+ Quyền và nghĩa vụ của bên chuyển quyền và bên được chuyển quyền;

+ Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng.

– Trường hợp quyền đối với giống cây trồng có đồng sở hữu thì việc chuyển nhượng cho người khác phải được sự đồng ý của tất cả các đồng chủ sở hữu.

– Việc chuyển nhượng quyền đối với giống cây trồng tạo ra từ ngân sách nhà nước được thực hiện theo quy định của Luật chuyển giao công nghệ.

Trên đây là tư vấn của Luật sư về “ Một số vấn đề cần lưu ý khi chuyển giao quyền sở hữu giống cây trồng ’’. Nếu cần tư vấn hãy liên hệ với chúng tôi theo hotline 0979.80.1111 hoặc email “ vplshungphuc@gmail.com ’’ để được tư vấn chi tiết.

Xem thêm:

luathungphuc.vn

Mọi thắc mắc cần giải đáp, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0979 80 1111 để được tư vấn chi tiết!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.