Một số lưu ý về phí thẩm định hồ sơ khi cấp sổ đỏ

Lượt xem: 664

Phí thẩm định hồ sơ là một trong các loại phí bắt buộc người dân phải nộp để thực hiện thẩm định hồ sơ và các điều kiện cần và đủ khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

1. Quy định về phí thẩm định hồ sơ khi cấp sổ đỏ

Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận là khoản phí do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định nên có một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ không phải nộp phí khi cấp giấy chứng nhận lần đầu.

Theo đó, căn cứ quy mô diện tích của thửa đất, tính chất phức tạp của từng loại hồ sơ, mục đích sử dụng đất và điều kiện cụ thể của địa phương để quy định mức thu phí cho từng trường hợp.

Một số lưu ý về phí thẩm định hồ sơ khi cấp sổ đỏ
Một số lưu ý về phí thẩm định hồ sơ khi cấp sổ đỏ

2. Phí thẩm định hồ sơ khi cấp sổ đỏ là bao nhiêu?

Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nên mức thu của mỗi tỉnh, thành là khác nhau. Dưới đây là ví dụ về mức phí trong phạm vi tỉnh Vĩnh Phúc:

TT Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSDĐ Mức thu

(Đồng/Hồ sơ/Thửa đất)

1 Đối với tổ chức
–         Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Đơn vị sự nghiệp, tổ chức tôn giáo cấp lần đầu 590.000
Tổ chức kinh tế cấp lần đầu 680.000
Biến động đất đai đối với các tổ chức 900.000
–         Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản
           

+ Cấp giấy chứng nhận lần đầu đối với đơn vị sự nghiệp, cơ sở tôn giáo

 

Cấp riêng tài sản

590.000
 

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản

750.000

 

 

Từ tài sản thứ 2

50% cấp riêng tài sản

 

+ Cấp giấy chứng nhận lần đầu đối với tổ chức kinh tế
Cấp riêng tài sản 680.000
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản 870.000
Từ tài sản thứ 2 50% cấp riêng tài sản
            + Đăng ký biến động
Đăng ký biến động riêng tài sản 900.000
Đăng ký biến động đất và tài sản 1.170.000
Đăng ký biến động từ tài sản thứ 2 50% cấp riêng tài sản
Đối với tổ chức kinh tế thực hiện cấp nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong cùng 01 hồ sơ (dự án nhà ở, khu, cụm công nghiệp …) mức thu quy định như sau:
Hồ sơ ≤ 05 thửa đất đề nghị cấp giấy chứng nhận 2.520.000
Hồ sơ ≤ 10 thửa đất đề nghị cấp giấy chứng nhận 4.320.000
Hồ sơ ≤ 20 thửa đất đề nghị cấp giấy chứng nhận 7.200.000
Hồ sơ ≤ 50 thửa đất đề nghị cấp giấy chứng nhận 12.600.000
Hồ sơ > 50 thửa đất đề nghị cấp giấy chứng nhận 14.400.000
2 Đối với hộ gia đình, cá nhân
– Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Cấp giấy chứng nhận lần đầu 200.000
Cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận 230.000
Đăng ký biến động đất đai 300.000

 

Trường hợp đất nông nghiệp cấp nhiều thửa đất trền cùng 1giấy chứng nhận 30% mức thu theo quy định nêu trên.
– Cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản
            + Cấp lần đầu
Cấp riêng tài sản 200.000

 

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản 250.000
Từ tài sản thứ 2 50% cấp riêng tài sản
            + Cấp đổi, cấp lại
Cấp riêng tài sản 230.000
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản 290.000

 

Từ tài sản thứ 2 50% cấp riêng tài sản
  + Đăng ký biến động
Cấp riêng tài sản 410.000

 

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản 490.000

 

 

Từ tài sản thứ 2

50% cấp riêng tài sản

 

Mọi thắc mắc cần giải đáp, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0979 80 1111 để được tư vấn chi tiết!

Bình luận

Bài viết mới nhất

Có thể bạn quan tâm