Người thân có được đăng ký hộ kinh doanh trùng ngành nghề và địa điểm?

Lượt xem: 517

Hộ kinh doanh gia đình luôn được xem là một trong những đối tượng kinh doanh có số lượng lớn tại Việt Nam qua đó, đóng góp cho nền kinh tế Việt nam rất lớn. Vậy, trường hợp thành viên trong một hộ gia đình muốn cùng đăng ký hộ kinh trùng ngành nghề và địa điểm thì có được phép?

1. Điều kiện cấp chứng nhận cho hộ kinh doanh cá thể

Căn cứ khoản 1 Điều 82 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cấp cho hộ kinh doanh thành lập và hoạt động.
Hộ kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh khi có đủ các điều kiện sau đây:
– Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh.
– Tên của hộ kinh doanh được đặt theo đúng quy định tại Điều 88 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.
Theo đó, Hộ kinh doanh có tên gọi riêng. Tên hộ kinh doanh bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:
+ Cụm từ “Hộ kinh doanh”.
+ Tên riêng của hộ kinh doanh.
Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu.
– Có hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hợp lệ.
– Nộp đủ lệ phí đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.
Người thân có được đăng ký hộ kinh doanh trùng ngành nghề và địa điểm?
Người thân có được đăng ký hộ kinh doanh trùng ngành nghề và địa điểm?

2. Một cá nhân có thể đăng ký được bao nhiêu hộ kinh doanh? 

Người đăng ký hộ kinh doanh thực hiện quyền thành lập hộ kinh doanh và nghĩa vụ đăng ký hộ kinh doanh được quy định tại Điều 80 Nghị định 01/2021/NĐ-CP như sau:
Cá nhân, thành viên hộ gia đình là công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015 có quyền thành lập hộ kinh doanh theo quy định tại Chương này, trừ các trường hợp sau đây:
– Người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.
– Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định.
– Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật có liên quan.
Cá nhân, thành viên hộ gia đình chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc và được quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân.
Đồng thời, cá nhân, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.
Do đó, các cá nhân thành viên hộ gia đình chỉ được cùng đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi cả nước và được quyền góp vốn mua cổ phần các tổ chức kinh doanh khác.

3. Địa điểm kinh doanh của hộ gia đình

Theo Điều 86 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh được quy định như sau:
Cụ thể, địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh là nơi hộ kinh doanh thực hiện hoạt động kinh doanh.
Một hộ kinh doanh có thể hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng phải chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở hộ kinh doanh và phải thông báo cho Cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các địa điểm kinh doanh còn lại.
Như vậy, người thân là thành viên trong một hộ gia đình thì không được đăng ký hộ kinh doanh trùng ngành nghề và địa điểm trong phạm vi Việt Nam, tuy nhiên vẫn được mua cổ của các tổ chức kinh doanh khác.

Mọi thắc mắc cần giải đáp, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0979 80 1111 để được tư vấn chi tiết!

Bình luận

Bài viết mới nhất

Có thể bạn quan tâm