Những nội dung không bắt buộc trên hóa đơn

Lượt xem: 581

Hóa đơn hợp lệ phải là hóa đơn đảm bảo đáp ứng đầy đủ các chỉ tiêu, nội dung bắt buộc ghi trên hóa đơn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp sau đây hóa đơn không nhất thiết phải có đầy đủ các nội dung bắt buộc:

Theo nguồn thư viện pháp luật

Bình luận

Bài viết mới nhất

Có thể bạn quan tâm