Quy định về công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Luật Hùng Phúc 19 lượt xem Đất đai

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất liên quan, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch sử dụng đất của người dân như tách thửa, chia thừa kế,… Để nắm rõ hơn các quy định về công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, mời quý độc giả cùng Luật Hùng Phúc tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Quy định về công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

1. Các quy định về công bố, công khai quy hoạch sử dụng đất

Theo quy định tại Điều 3 Luật đất đai năm 2013 : “Quy hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu trên cơ sở tiềm năng đất đai và nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực đối với từng vùng kinh tế – xã hội và đơn vị hành chính trong khoảng thời gian nhất định”.

1.1. Các quy định về công bố, công khai quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh

Theo khoản 1 Điều 48 Luật Đất đai, được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018, việc công bố, công khai quy định sử dụng đất quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh được thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch. Cụ thể:

  • Về thời hạn công bố quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh 

Căn cứ tại Điều 38, Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017 (sau đây gọi tắt là Luật Quy hoạch năm 2017), chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt, toàn bộ nội dung của quy hoạch phải được công bố công khai, trừ những nội dung liên quan đến bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

  • Cơ quan có trách nhiệm tổ chức công bố quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh 

Căn cứ tại Điều 39, Luật Quy hoạch năm 2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức công bố quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, đất an ninh, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức công bố quy hoạch sử dụng đất quốc gia.

1.2. Các quy định về công bố, công khai quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

Khoản 2 Điều 48, Luật đất đai năm 2013 được sửa đổi tại Khoản 1, ĐIều 6, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến qu hoạch quy định về công bố, công khai quy hoạch sử dụng đất cấp huyện như sau:

  • Về thời hạn công bố, công khai quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

Việc công bố công khai được thực hiện chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và việc công khai được thực hiện trong suốt thời kỳ quy hoạch sử dụng đất.

  • Cơ quan có trách nhiệm công bố, công khai quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm công bố công khai quy hoạch sử dụng đất cấp huyện tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của Uỷ ban nhân dân cấp huyện; công bố công khai nội dung quy hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã.

2. Cơ quan có thẩm quyền và thời hạn thực hiện công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Khoản 3 Điều 48 Luật đất đai năm 2013, được sửa đổi tại Khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch quy định về công bố, công khai quy hoạch sử dụng đất cấp huyện như sau:

  • Cơ quan có thẩm quyền công bố công khai kế hoạch sử dụng đất:
  • Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất quốc gia tại trụ sở cơ quan và trên cổng thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
  • Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm công bố công khai kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh tại trụ sở cơ quan và trên cổng thông tin điện tử của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.
  • Uỷ ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm công bố công khai kế hoạch sử dụng dất cấp huyện tại trụ sở cơ quan, trên cổng thông tin điện tử của Uỷ ban nhân dân cấp huyện và công bố công khai nội dung kế hoạch sử dụng đất cấp huyện có liên quan đến xã, phường, thị trấn tại trụ sở Uỷ ban nhân dân cấp xã.

 

Thời hạn thực hiện việc công bố công khai kế hoạch sử dụng đất:

Việc công bố công khai được thực hiện chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt và việc công khai được thực hiện trong suốt thời kỳ kế hoạch sử dụng đất.

Mọi thắc mắc cần giải đáp, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0979 80 1111 để được tư vấn chi tiết!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.