Sống chung không đăng ký kết hôn, tài sản chung được giải quyết như thế nào?

Lượt xem: 301

Hiện nay tình trạng sống chung nhưng không đăng kí kết hôn rất phổ biên, đặc biệt là trong giới trẻ. Vì việc sống chung không đăng kí không được pháp luật thừa nhận, cho nên câu hỏi được đặt ra là việc giải quyết hậu quả về tài sản và quyền nuôi con được xử lý theo nguyên tắc nào? Luật Hùng Phúc xin được giải đáp qua bài viết dưới đây.

1. Chia tài sản trong trường hợp sống chung nhưng không đăng ký kết hôn

Việc chung sống với nhau như vợ chồng không đăng ký kết hôn sẽ không được pháp luật thừa nhận nên việc giải quyết hậu quả về tài sản và quyền nuôi con khi nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn được quy định tại điều 14 Luật hôn nhân gia đình 2014 như sau:

“Điều 14. Giải quyết hậu quả của việc nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn

1. Nam, nữ có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì không làm phát sinh quyền, nghĩa vụ giữa vợ và chồng. Quyền, nghĩa vụ đối với con, tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng giữa các bên được giải quyết theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Luật này”.

Bên cạnh đó, cũng theo Điều 16 Luật Hôn nhân và gia đình quy định:
“Giải quyết quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn

1. Quan hệ tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng của nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn được giải quyết theo thỏa thuận giữa các bên; trong trường hợp không có thỏa thuận thì giải quyết theo quy định của Bộ luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Việc giải quyết quan hệ tài sản phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và con; công việc nội trợ và công việc khác có liên quan để duy trì đời sống chung được coi như lao động có thu nhập.”

Theo đó, quan hệ tài sản của nam nữ chung sống như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn sẽ được chia theo thỏa thuận của các bên. Nếu như không có thỏa thuận thì tiến hành chia tài sản theo quy định của Bộ luật Dân sự và các quy định liên quan khác.

Chú ý, công việc nội trợ và công việc khác có liên quan để duy trì đời sống chung được coi như là lao động có thu nhập.

Sống chung không đăng ký kết hôn, tài sản chung được giải quyết như thế nào
Sống chung không đăng ký kết hôn, tài sản chung được giải quyết như thế nào

2. Chia tài sản thuộc sở hữu chung

Theo quy định của pháp luật thì quan hệ hôn nhân chỉ phát sinh khi nam và nữ đăng ký kết hôn. Trường hợp chung sống như vợ chồng không làm phát sinh quan hệ hôn nhân.

Như đã đề cập ở nội dung trên thì việc chia tài sản trong trường hợp nam nữ chung sống như vợ chồng sẽ được thực hiện theo thỏa thuận. Nếu không có thỏa thuận thì tiến hành giải quyết theo quy định của pháp luật dân sự.

Theo quy định tại điều 207 và 219 Bộ luật dân sự 2015:

  • Trường hợp sở hữu chung có thể phân chia thì mỗi chủ sở hữu chung đều có quyền yêu cầu chia tài sản chung:
  • Nếu tình trạng sở hữu chung phải được duy trì trong một thời hạn theo thỏa thuận của các chủ sở hữu chung hoặc theo quy định của luật thì mỗi chủ sở hữu chung chỉ có quyền yêu cầu chia tài sản chung khi hết thời hạn đó;
  • Khi tài sản chung không thể chia được bằng hiện vật thì chủ sở hữu chung có yêu cầu chia có quyền bán phần quyền sở hữu của mình, trừ trường hợp các chủ sở hữu chung có thỏa thuận khác.

– Trường hợp có người yêu cầu một người trong số các chủ sở hữu chung thực hiện nghĩa vụ thanh toán và chủ sở hữu chung đó không có tài sản riêng hoặc tài sản riêng không đủ để thanh toán thì người yêu cầu có quyền yêu cầu chia tài sản chung và tham gia vào việc chia tài sản chung, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Nếu không thể chia phần quyền sở hữu bằng hiện vật hoặc việc chia này bị các chủ sở hữu chung còn lại phản đối thì người có quyền có quyền yêu cầu người có nghĩa vụ bán phần quyền sở hữu của mình để thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Như vậy, tài sản sẽ được giải quyết theo nguyên tắc:

– Tài sản riêng của ai thì vẫn thuộc về người đó.

– Tài sản chung được chia theo thỏa thuận của các bên; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết. Việc giải quyết quan hệ tài sản phải bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và con; công việc nội trợ và công việc khác có liên quan để duy trì đời sống chung được coi như lao động có thu nhập.

3. Quyền nuôi con trong trường hợp sống chung không đăng ký kết hôn

Căn cứ vào Điều 15 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định như sau:

“Quyền, nghĩa vụ giữa nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng và con được giải quyết theo quy định của Luật này về quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con.”

Căn cứ vào Điều 83 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định như sau:

“Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ trực tiếp nuôi con đối với người không trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn

1. Cha, mẹ trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu người không trực tiếp nuôi con thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Điều 82 của Luật này; yêu cầu người không trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình tôn trọng quyền được nuôi con của mình.

2. Cha, mẹ trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình không được cản trở người không trực tiếp nuôi con trong việc thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.”

Như vậy, cha, mẹ trực tiếp nuôi con sẽ có quyền yêu cầu người còn lại thực hiện các nghĩa vụ như cấp dưỡng để nuôi con. Ngoài ra người không trực tiếp nuôi con sẽ có quyền và nghĩa vụ thăm con.

Mọi thắc mắc cần giải đáp, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0979 80 1111 để được tư vấn chi tiết!

Bình luận

Bài viết mới nhất

Có thể bạn quan tâm