Bố cáo doanh nghiệp

BỐ CÁO DOANH NGHIỆP

BỐ CÁO DOANH NGHIỆP

Ngay sau khi được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần tiến hành bố cáo. Vậy bố cáo là gì? Thủ tục bố cáo như thế nào? Chúng tôi xin giải đáp như sau: Về quy định bố cáo doanh nghiệp:  Điều 33 Luật doanh nghiệp năm 2014  quy định: “Điều 33. […]