Bộ luật lao động 2019

ĐIỀU CHUYỂN LAO ĐỘNG – DOANH NGHIỆP CẦN LƯU Ý NHỮNG GÌ?

ĐIỀU CHUYỂN LAO ĐỘNG – DOANH NGHIỆP CẦN LƯU Ý NHỮNG GÌ?

Theo quy định tại khoản 1 điều 29 Bộ luật lao động 2019, người sử dụng lao động có thể điều chuyển người lao động làm công việc khác trong trường hợp sau đây: Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm Áp dụng biện pháp ngăn ngừa, […]