Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LẦN ĐẦU CHO HỘ GIA ĐÌNH CÁ NHÂN TẠI VĨNH PHÚC NĂM 2021

THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LẦN ĐẦU CHO HỘ GIA ĐÌNH CÁ NHÂN TẠI VĨNH PHÚC NĂM 2021

Gần đây, luật Hùng Phúc nhận được rất nhiều câu hỏi của Quý khách hàng xoay quanh nội dung về  thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại Vĩnh Phúc. Để trả lời cho những câu hỏi xoay quanh vấn đề này, Luật Hùng Phúc xin tư vấn chi tiết […]

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LÂN ĐẦU MỚI NHẤT 2021

HƯỚNG DẪN TỪ A ĐẾN Z THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LÂN ĐẦU MỚI NHẤT 2021

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất,...

Thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân

Thủ tục đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân

1. Trình tự thực hiện – Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nếu có nhu cầu. – Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện các công việc sau: + Xác nhận hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng […]