THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LẦN ĐẦU CHO HỘ GIA ĐÌNH CÁ NHÂN TẠI VĨNH PHÚC NĂM 2021

Lượt xem: 1508

Gần đây, luật Hùng Phúc nhận được rất nhiều câu hỏi của Quý khách hàng xoay quanh nội dung về  thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu tại Vĩnh Phúc. Để trả lời cho những câu hỏi xoay quanh vấn đề này, Luật Hùng Phúc xin tư vấn chi tiết như sau:

1. Thành phần, số lượng hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
– Đơn xin cấp Giấy chứng nhận QSD đất (theo mẫu);

– Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật đất đai (nếu có);

– Văn bản uỷ quyền xin cấp Giấy chứng nhận QSD đất (nếu có)

– Chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu (bản chứng thực);

– Trích lục bản đồ địa chính về thửa đất;

– Biên bản xét duyệt cấp Giấy chứng nhận QSD đất;

– Biên bản kiểm tra hiện trạng sử dụng đất;

– Thông báo công khai danh sách các trường hợp đủ điều kiện, không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSD đất;

– Biên bản kết thúc công khai;

– Tờ trình đề nghị xét cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho các trường hợp đủ điều kiện;

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ
   

Thủ Tục Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng đất
Thủ Tục Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng đất

2.  Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

– Thời gian tiếp nhận hồ sơ: các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ)

Bước 3: Công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa cấp xã tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý, nội dung hồ sơ:

– Nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn;

– Nếu hồ sơ không hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện theo đúng quy định.

Bước 4: Công chức cấp xã chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và chuyển kết quả đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp huyện.

Bước 5: Công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa cấp huyện kiểm tra hồ sơ, chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền giải quyết và trả kết quả về bộ phận một cửa thuộc UBND cấp xã để trả cho cá nhân, tổ chức theo giấy hẹn.

Bước 6: Cá nhân nhận kết quả tại  bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

Thời hạn giải quyết

Không quá 55 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian công khai danh sách và thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định)

3. Nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu ở đâu?

Nộp Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc UBND cấp xã.

4. Cơ quan có thẩm quyền giải quyết:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện
b) Cơ quan hoặc người được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: không
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài nguyên Môi trường hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.
d) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND cấp xã

5. Kết quả thực hiện

– Mẫu đơn xin cấp Giấy chứng nhận QSD đất (Mẫu 04a/ĐK – Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007

6. Lệ phí

– Lệ phí địa chính: 25.000đồng/1 giấy chứng nhận (Quyết định số: 55/2007/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)

– Miễn lệ phí đối với hộ gia đình nông thôn,

(Quyết định số: 55/2007/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc).

Tên mẫu đơn, tờ khai

– Giấy chứng nhận;

– Quyết định hành chính

Yêu cầu thực hiệnKết quả thực hiện

– Mẫu đơn xin cấp Giấy chứng nhận QSD đất

7. Căn cứ pháp lý

– Luật đất đai 13/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

– Luật thuế thu nhập cá nhân 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007;

– Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004;

– Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007;

– Nghị định số 176/1999/NĐ-CP ngày 21/12/1999;

– 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004;

– Quyết định số 08/2006/QĐ-BTNMT ngày 21/07/2006;

– Thông tư số 09/2007/TT-BTNMT ngày 02/8/2007;

– Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005;

– Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004;

– Quyết định số 49/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007; 12/2008/QĐ-UBND ngày 04/02/2008; 

– Quyết định số: 55/2007/QĐ-UBND ngày 27/9/2007 của UBND tỉnh  Vĩnh Phúc

– Quyết định số: 1203/2008/QĐ-UBND ngày 16/4/2008 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc

Xem thêm: 3 cách kiểm tra quy hoạch thửa đất đơn giản

Fanpage: Văn phòng Luật sư Hùng Phúc 

Mọi thắc mắc cần giải đáp, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0979 80 1111 để được tư vấn chi tiết!

Bình luận

Bài viết mới nhất

Có thể bạn quan tâm