chính sách tiền lương

Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 4/2022

Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 4/2022

Trong tháng 4/2022, nhiều chính sách mới về tiền lương bắt đầu có hiệu lực thi hành, cụ thể như sau: 1. Lương công chức quản lý thị trường cao nhất gần 12 triệu đồng/tháng Từ ngày 01/4/2022, Thông tư 02/2022/TT-BTC quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp...