Chứng chỉ hành nghề

MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CẦN CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CẦN CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ

Chứng chỉ hành nghề (CCHN) là một trong những điều kiện bắt buộc phải có đối với các doanh nghiệp kinh doanh một số ngành nghề nhất định. Dưới đây, Luật Hùng Phúc xin chia sẻ “ MỘT SỐ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CẦN CÓ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ” STT Ngành Tên CCHN Người đứng...