Chứng nhận IOS 13485

Dịch vụ tư vấn, cấp chứng nhận ISO 13485

Dịch vụ tư vấn, cấp chứng nhận ISO 13485

Việc sản xuất các trang thiết bị y tế đang là một nhu cầu thiết yếu. Nhưng để đảm bảo sản phẩm của mình được công nhận rộng rãi ra thị trường mà lại đúng với quy định pháp luật hiện hành thì việc áp dụng tiêu chuẩn ISO 13485 tại các doanh nghiệp, cơ […]