Đăng ký kinh doanh

DỊCH VỤ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

DỊCH VỤ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, rất nhiều doanh nghiệp muốn thay đổi một số nội dung trên giấy phép kinh doanh để phù hợp với hoạt động kinh doanh hiện tại. Trên thực tế nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh...

NHỮNG BIỂU MẪU VĂN BẢN THƯỜNG DÙNG KHI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

NHỮNG BIỂU MẪU VĂN BẢN THƯỜNG DÙNG KHI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Theo Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành các mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh bao gồm mẫu văn bản quy định cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và mẫu văn bản quy định cho Cơ quan đăng ký kinh doanh. […]

6 ĐIỂM ĐỔI MỚI TIỆN ÍCH TRONG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

6 ĐIỂM ĐỔI MỚI TIỆN ÍCH TRONG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Thủ tục hành chính thành lập doanh nghiệp hiện nay có nhiều thay đổi theo hướng có lợi cho doanh nghiệp như: rút ngắn thời gian đăng ký, thủ tục nhanh gọn, giảm chi phí,… Cùng Luật Hùng Phúc theo dõi những điểm đổi mới trong đăng ký kinh doanh hiện nay. 1. Được ủy […]