Điểm mới

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2020 SO VỚI LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2020 SO VỚI LUẬT DOANH NGHIỆP 2014

Ngày 01/01/2021, Luật Doanh nghiệp 2020 chính thức có hiệu lực. Sau đây, Luật Hùng Phúc xin điểm qua “MỘT SỐ ĐIỂM MỚI CỦA LUẬT DOANH NGHIỆP 2020 SO VỚI LUẬT DOANH NGHIỆP 2014 ”. Cụ thể: Về đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp: + Khoản 2 Điều 18 Luật...