Điều chuyển lao động

ĐIỀU CHUYỂN LAO ĐỘNG – DOANH NGHIỆP CẦN LƯU Ý NHỮNG GÌ?

ĐIỀU CHUYỂN LAO ĐỘNG – DOANH NGHIỆP CẦN LƯU Ý NHỮNG GÌ?

Theo quy định tại khoản 1 điều 29 Bộ luật lao động 2019, người sử dụng lao động có thể điều chuyển người lao động làm công việc khác trong trường hợp sau đây: Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh nguy hiểm Áp dụng biện pháp ngăn ngừa, […]

ĐIỀU CHUYỂN NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM CÔNG VIỆC KHÁC VỚI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG?

ĐIỀU CHUYỂN NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM CÔNG VIỆC KHÁC VỚI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG?

Khi ký kết hợp đồng lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động phải có sự thỏa thuận về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động, nội dung của hợp đồng lao động quy định công việc […]