Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

THỜI HẠN BÁO TRƯỚC KHI ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HĐLĐ CỦA CÁC NGÀNH, NGHỀ ĐẶC THÙ THEO QUY ĐỊNH MỚI NĂM 2020

THỜI HẠN BÁO TRƯỚC KHI ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HĐLĐ CỦA CÁC NGÀNH, NGHỀ ĐẶC THÙ THEO QUY ĐỊNH MỚI NĂM 2020

Từ ngày 01/02/2021 Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động 2019 về điều kiện lao động và quan hệ lao động chính thức có hiệu lực. Trong đó có quy định về thời hạn báo trước khi đơn phương chấm dứt Hợp đồng lao động của các ngành, nghề đặc thù. Theo...

KHI NGƯỜI LAO ĐỘNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THÌ PHẢI  BỒI THƯỜNG CHI PHÍ ĐÀO TẠO NHƯ THẾ NÀO?

KHI NGƯỜI LAO ĐỘNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THÌ PHẢI BỒI THƯỜNG CHI PHÍ ĐÀO TẠO NHƯ THẾ NÀO?

Nhiều doanh nghiệp đã tổ chức dạy nghề, đào tạo người lao động để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Khi người lao động được đào tạo bởi công ty thì phải ký cam kết làm việc cho công ty trong một thời gian nhất định. Tuy nhiên, nếu người lao động không thực...

QUYỀN ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG THẾ NÀO?

QUYỀN ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG THẾ NÀO?

Theo quy định của pháp luật hiện hành người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, tuy nhiên, không phải mọi trường hợp người lao động đều có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ. Để người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng...

Quyền lợi của người lao động khi bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

Quyền lợi của người lao động khi bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật

QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG TRƯỜNG HỢP BỊ SA THẢI/ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HĐLĐ TRÁI PHÁP LUẬT CÁC TRƯỜNG HỢP SA THẢI KHÔNG ĐÚNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT Sa thải mà có một trong các dấu hiệu dưới đây là sa thải trái quy định của pháp luật: Hành vi vi phạm...