Giấy chứng nhận QSDĐ

Sổ đỏ bị sai số ô, số thửa phải xử lý như thế nào?

Sổ đỏ bị sai số ô, số thửa phải xử lý như thế nào?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất – Sổ đỏ bị sai số ô, số thửa có thể dẫn đến ảnh hưởng quyền và lợi ích trực tiếp của người sử dụng đất. Luật Hùng Phúc sẽ hướng dẫn khách hàng xử...

Thủ tục đăng ký tài sản trên đất

Thủ tục đăng ký tài sản trên đất

Trong quá trình sử dụng đất, khi có tài sản hình thành trên đất thì chủ sử dụng đất nên thực hiện thủ tục đăng ký tài sản trên đất theo quy định của pháp luật về đất đai để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Công ty Luật TNHH Hùng […]

Những trường hợp thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp

Những trường hợp thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp

Luật đất đai quy định rất chặt chẽ các trường hợp đủ điều kiện thì mới được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tuy nhiên không phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất mặc nhiên yên tâm được thực hiện các quyền sử dụng...

GIẢI ĐÁP MỘT SỐ THẮC MẮC LIÊN QUAN ĐẾN SỔ ĐỎ? (PHẦN 1)

GIẢI ĐÁP MỘT SỐ THẮC MẮC LIÊN QUAN ĐẾN SỔ ĐỎ? (PHẦN 1)

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất (theo từng thời kỳ người sử dụng thường gọi là sổ đỏ hay sổ hồng) là chứng thư pháp lý quan trọng. Tuy nhiên, có rất nhiều khách hàng còn nhiều thắc mắc, câu hỏi ...

CÁC TRƯỜNG HỢP THU HỒI ĐẤT VÀ TRÌNH TỰ KHI CÓ QUYẾT ĐỊNH THU HỒI

CÁC TRƯỜNG HỢP THU HỒI ĐẤT VÀ TRÌNH TỰ KHI CÓ QUYẾT ĐỊNH THU HỒI

Đất đai là tư liệu sản xuất đặc biệt thuộc quyền sở hữu toàn dân mà Nhà nước là đại diện chủ sở hữu. Nhà nước có quyền trao quyền sử dụng đất đồng thời cũng có quyền thu hồi đất. Vậy trong trường hợp nào thì đất nằm trong diện bị thu hồi, trình […]