Sổ đỏ bị sai số ô, số thửa phải xử lý như thế nào?

Lượt xem: 3214

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất – Sổ đỏ bị sai số ô, số thửa có thể dẫn đến ảnh hưởng quyền và lợi ích trực tiếp của người sử dụng đất. Luật Hùng Phúc sẽ hướng dẫn khách hàng xử lý khi sổ đỏ bị sai số ô, số thửa.

1. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

– Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

        – Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Thông tư 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 quy định về hồ sơ địa chính;

– Nghị định 01//2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai.

Sổ đỏ bị sai số ô

  1. Phương án xử lý khi sổ đỏ bị sai số ô, số thửa.

Căn cứ theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 106, Luật đất đai 2013 có quy định:

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp “có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

Như vậy, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị sai số ô, số thửa sẽ thuộc trường hợp có sai sót về thông tin thửa đất. Vì vậy, người sử dụng đất sẽ cần phải thực hiện thủ tục đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp khi phát hiện có sai sót.

  1. Thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục đính chính sổ đỏ bị sai số ô, số thửa đất.
  • Đơn đề nghị đính chính đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phát hiện sai sót trên Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp;
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

  1. Trình tự thực hiện đính chính sổ đỏ bị sai số ô, số thửa đất.

Bước 1: Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính.

– Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính.

– Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót thì thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính.

Bước 2: Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

Trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng có yêu cầu hoặc bắt buộc phải cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mới thì Văn phòng đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Bước 3: Văn phòng đăng ký đất đai trả kết quả đính chính cho người sử dụng đất.

  1. Thời gian giải quyết hồ sơ đính chính sổ đỏ bị sai số ô, số thửa đất.

Không quá 10 ngày làm việc.

  1. Phí, lệ phí giải quyết hồ sơ đính chính sổ đỏ bị sai số ô, số thửa đất.

Do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có đất quy định chi tiết.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của chúng tôi, Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn pháp luật, hỗ trợ các thủ tục pháp lý vui lòng liên hệ theo địa chỉ:

ng ty Luật TNHH Hùng Phúc

Mọi thắc mắc cần giải đáp, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0979 80 1111 để được tư vấn chi tiết!

Bình luận

Bài viết mới nhất

Có thể bạn quan tâm