Hợp đồng đặt cọc

MỘT SỐ LƯU Ý VỀ HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

MỘT SỐ LƯU Ý VỀ HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

Đặt cọc là một trong những biện pháp bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng, do vậy thường được các bên sử dụng khi tiến hành giao kết hợp đồng . Đây là một loại giao dịch khá thông dụng để bảo đảm việc chuyển nhượng, mua bán những tài sản có giá...