kỷ luật lao động

THẨM QUYỀN RA QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

THẨM QUYỀN RA QUYẾT ĐỊNH XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

Kỷ luật lao động là một trong những hình thức thường sử dụng trong công ty để xử lý các trường hợp vi phạm nội quy lao động công ty. Để xử lý kỷ luật lao động đúng quy định pháp luật cần đáp ứng các điều kiện: trình tự xử lý kỷ luật, người […]

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

Để xử lý kỷ luật lao động đúng pháp luật, người sử dụng lao động cần nắm rõ quy định pháp lật về quy trình xử lý kỷ luật, nguyên tắc và thời hiệu xử lý sao cho đúng luật. Bài viết sau Luật Hùng Phúc gửi tới quý độc giả những quy định của […]