Lao động nữ nuôi con dưới 1 tuổi

NHỮNG QUYỀN LỢI LAO ĐỘNG NỮ CÓ CON DƯỚI 1 TUỔI CẦN BIẾT

NHỮNG QUYỀN LỢI LAO ĐỘNG NỮ CÓ CON DƯỚI 1 TUỔI CẦN BIẾT

Nuôi con nhỏ là một trong những điều tuyệt vời nhất của người lao động nữ. Song song với những giây phút được chăm lo cho con thì người mẹ cũng phải làm việc như những lao động nữ khác. Nhằm giúp lao động nữ có thời gian và điều kiện sức khỏe để chăm […]