lừa đảo tín dụng

Nhân viên tín dụng lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Nhân viên tín dụng lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Gần đây, Công an tỉnh Cà Mau nhận được phản ánh của các doanh nghiệp về việc bị nhân viên tín dụng của ngân hàng trên địa bàn lừa đảo chiếm đoạt nhiều tỷ đồng. Bắt nguyên nhân viên ngân hàng lừa đảo trên 2,4 tỷ đồng Nhân viên ngân hàng lừa đáo hạn chiếm...