nghĩa vụ tài chính

Các khoản thuế phải nộp khi chuyển quyền sử dụng đất

Các khoản thuế phải nộp khi chuyển quyền sử dụng đất

Trong quá trình sử dụng đất, khi người sử dụng đất có nhu cầu chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản trên đất sẽ phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định pháp luật. Luật Hùng Phúc tổng hợp các khoản thuế phải nộp khi chuyển quyền...