nhà hàng

HỒ SƠ XIN GIẤY PHÉP CON LIÊN QUAN ĐẾN KINH DOANH NHÀ HÀNG

HỒ SƠ XIN GIẤY PHÉP CON LIÊN QUAN ĐẾN KINH DOANH NHÀ HÀNG

Để một nhà hàng đi vào hoạt động, cần phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, Giấy phép bán lẻ rượu, Giấy phép bán lẻ thuốc lá,….Bài viết này sẽ chia sẻ đến quý bạn đọc hồ sơ để được cấp các loại giấy phép con trên. 1. […]