Nhà ở

Muốn mua nhà ở xã hội cần đáp ứng những điều kiện gì?

Muốn mua nhà ở xã hội cần đáp ứng những điều kiện gì?

Nhà ở xã hội được sự hỗ trợ của Nhà nước, được xây dựng với mục đích cung cấp nhà ở giá rẻ cho một số đối tượng được ưu tiên trong xã hội như công chức của nhà nước chưa có nhà ở ổn định, người có thu nhập thấp… nên không phải ai cũng có...