phạt vi phạm

Xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp có thể bị xử phạt nặng

Xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp có thể bị xử phạt nặng

Mức phạt cao nhất đối với hành vi tự ý xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp (chuyển mục đích sử dụng đất trái phép) có thể lên đến 01 tỷ đồng. Đó là quy định mới nhất theo Nghị định 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh […]

Sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép có thể bị xử phạt lên đến 500.000.000 đồng?

Sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép có thể bị xử phạt lên đến 500.000.000 đồng?

Hiện nay ở các vùng kinh tế nông nghiệp diễn ra thực trạng người dân sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác mặc dù chưa được Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Điều này vi phạm quy định của pháp luật đất đai và đồng thời có những chế tài […]