Sở hữu chí tuệ

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý VỀ HÌNH THỨC ĐƠN KHI ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý VỀ HÌNH THỨC ĐƠN KHI ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

Khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ, rất nhiều trường hợp chủ đơn chưa đáp ứng đúng yêu cầu về hình thức của đơn. Trường hợp này, chủ đơn sẽ phải có phúc đáp với những thiếu sót mà Cục sở hữu trí tuệ nêu ra. Luật Hùng Phúc […]

MỘT SỐ LƯU Ý KHI CHUYỂN GIAO QUYỀN SỞ HỮU GIỐNG CÂY TRỒNG

MỘT SỐ LƯU Ý KHI CHUYỂN GIAO QUYỀN SỞ HỮU GIỐNG CÂY TRỒNG

Khi chuyển giao quyền sở hữu giống cây trồng cần lưu ý một số vấn đề sau:  “ Giống cây trồng, chuyển giao quyền sở hữu giống cây trồng’’ là gì ? Giống cây trồng là quần thể cây trồng thuộc cùng một cấp phân loại thực vật thấp nhất, đồng nhất về hình thái,...