sở hữu nhà ở

ĐIỀU KIỆN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC MUA NHÀ TẠI VIỆT NAM

ĐIỀU KIỆN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC MUA NHÀ TẠI VIỆT NAM

Luật nhà ở 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2015 quy định chính sách cho phép người nước ngoài được mua nhà ở tại Việt Nam. Việc quy định trên đã tạo cơ sở, hành lang pháp lý đảm bảo cho quyền mua nhà ở của người nước ngoài sinh […]

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở ĐỐI VỚI NGƯỜI MUA NHÀ Ở TRONG DỰ ÁN NHÀ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở ĐỐI VỚI NGƯỜI MUA NHÀ Ở TRONG DỰ ÁN NHÀ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở

Hiện nay, các hoạt động kinh doanh bất động sản diễn ra rất phổ biến. Một trong những hoạt động kinh doanh bất động sản được doanh nghiệp chú trọng đầu tư đó chính là các dự án nhà ở thương mại. Dân số ngày càng gia tăng, do đó nhu cầu về nhà ở […]