Tăng vốn điều lệ

TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

Vốn điều lệ là vốn góp của cá nhân/tổ chức/pháp nhân vào công ty. Trong quá trình hoạt động công ty có thể tăng vốn để phù hợp với sự phát triển sản xuất, kinh doanh của công ty.  Trong khuân khổ bài viết dưới đây, Luật sư xin chia sẻ tới  Quý khách hàng […]