thời điểm

THỜI ĐIỂM CHUYỂN RỦI RO TRONG HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HOÁ

THỜI ĐIỂM CHUYỂN RỦI RO TRONG HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HOÁ

Trong khi vận chuyển hàng hoá, thường xuyên xảy ra rủi ro đối với hàng hoá như mất mát, hư hỏng. Trong bài viết này, Luật sư sẽ chia sẻ đến quý bạn đọc những quy định của pháp luật để xác định quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các bên khi xảy ra […]