Thời gian lao động

THỜI GIỜ LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

THỜI GIỜ LÀM VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Vừa qua, Văn phòng luật sư Hùng Phúc có nhận được nhiều câu hỏi của người lao động liên quan đến thời giờ làm việc của người lao động. Sau đây, Luật sư xin giải đáp những nội dung cơ bản về thời giờ làm việc của người lao động như sau: Về thời giờ […]