Thương mại

05 NGUYÊN TẮC KHI THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG KHUYẾN MẠI

05 NGUYÊN TẮC KHI THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG KHUYẾN MẠI

Khi thực hiện hoạt động khuyến mại, thương nhân cần tuân theo những nguyên tắc nhất định theo quy định của pháp luật. Bài viết dưới đây, Luật sư xin chia sẻ “ 05 nguyên tắc khi thực hiện hoạt động khuyến mại ”. Những thương nhân được thực hiện khuyến mại là...